ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ കമ്പനികൾ ചില ലളിതമായ പരിഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവ നടപ്പിലാക്കുന്നു

lwnew9

ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ കമ്പനികൾ ചില ലളിതമായ പരിഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവ നടപ്പിലാക്കുന്നു.ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ ശേഖരിക്കാൻ രാത്രിയിൽ ഫ്രീലാൻസർമാരുടെ ഡ്രൈവിംഗ് തുക കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തേത്.കളക്ടർമാരെ അവരുടെ ഇ-സ്‌കൂട്ടറുകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലൈം ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, അതുവഴി അവ തിരയുമ്പോൾ അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അനാവശ്യ ഡ്രൈവിംഗിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു.

പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം മികച്ച നിലവാരമുള്ള ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്.
മെറ്റീരിയലുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിന്റെയും പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം ഇരട്ടിയാക്കാതെ ഇ-സ്‌കൂട്ടർ കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ ഇ-സ്‌കൂട്ടറുകളുടെ ആയുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അത് ഓരോ മൈലിലും ഭാരം കുറയ്ക്കും, ജോൺസൺ പറഞ്ഞു.ഇത് രണ്ട് വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് പരിസ്ഥിതിയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കും.
സ്കൂട്ടർ കമ്പനികളും അതുതന്നെ ചെയ്യുന്നു.ദൈർഘ്യമേറിയ ബാറ്ററി ലൈഫും കൂടുതൽ മോടിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഉള്ള ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ ബേർഡ് അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കി.ഇ-സ്‌കൂട്ടർ ബിസിനസിൽ യൂണിറ്റ് ഇക്കണോമിക്‌സ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയതായി അവകാശപ്പെടുന്ന പുതുക്കിയ മോഡലുകളും ലൈം അവതരിപ്പിച്ചു.

lwnew8
lwnew7

ജോൺസൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു: "ഇ-സ്കൂട്ടർ പങ്കിടുന്ന ബിസിനസുകൾക്കും പ്രാദേശിക ഗവൺമെന്റുകൾക്കും അവയുടെ ആഘാതം കൂടുതൽ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്: ബാറ്ററി ശോഷണ പരിധിയിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രം സ്കൂട്ടറുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ബിസിനസുകളെ അനുവദിക്കുന്നത് (അല്ലെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്) പ്രക്രിയയിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്വമനം കുറയ്ക്കും. റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതില്ലാത്ത സ്കൂട്ടറുകൾ ആളുകൾ ശേഖരിക്കില്ല എന്നതിനാലാണ് ഇ-സ്കൂട്ടറുകൾ ശേഖരിക്കുന്നത്.
എന്തായാലും, ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണെന്നത് ശരിയല്ല.ഇ-സ്കൂട്ടർ കമ്പനികൾ ഇത് ഉപരിതലത്തിലെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി തോന്നുന്നു.ഇ-ബൈക്കുകളുടെയും സ്‌കൂട്ടറുകളുടെയും മുഴുവൻ വാഹനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും "കാർബൺ രഹിത" ആക്കുന്നതിനായി, SAN ഫ്രാൻസിസ്കോ ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനി പുതിയതും നിലവിലുള്ളതുമായ പ്രോജക്ടുകളിൽ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ ക്രെഡിറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ലൈം പറഞ്ഞു.


പോസ്റ്റ് സമയം: ഡിസംബർ-28-2021